Провери Продукти и Услуги

Лоцирани во Германија/Бугарија со гигабитна конекција.

Серверите се дедицирани и се лоцирани во најдобрите Дата Центри во Европа.

Деди 1 6,500.00 MKD/ Месечно
  • Ryzen 5 3600X
  • 64GB DDR4 RAM
  • 2x512 GB (NVME RAID 1)
  • Вклучена DDOS заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
Деди 2 8,500.00 MKD/ Месечно
  • Ryzen 7 3700X
  • 64GB DDR4 RAM
  • 2X1TB (NVME RAID 1)
  • Вклучена DDOS заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
Деди 3 9,000.00 MKD/ Месечно
  • Intel® Core ™ i9-9900K Octa-Core
  • 128GB DDR4 RAM
  • 2X1TB (NVME RAID 1)
  • Вклучена DDOS заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
Деди 4 16,000.00 MKD/ Месечно
  • AMD EPYC 7502P 32-Core
  • 128GB DDR4 RAM
  • 2X1TB (NVME RAID 1)
  • Вклучена DDOS заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
Деди 1 8,500.00 MKD/ Месечно
  • Intel Xeon E5-2430L
  • 8GB RAM DDR4
  • 2x480GB SSD (RAID 1)
  • Вклучена DDOS заштита
  • Локација: Бугарија
  • Centos,Debian,Ubuntu