Провери Продукти и Услуги

Супер
 • Камен
  • 20 слотен сервер
  • 4GB RAM Дедициран
  • Пристап до панел + конзола
од 1,200.00 / Месечно
Серверите се со гарантирани дедицирани ресурси и AntiDDOS заштита.
Супер
 • Железо
  • 40 слотен сервер
  • 6GB RAM Дедициран
  • Пристап до панел + конзола
од 1,600.00 / Месечно
Серверите се со гарантирани дедицирани ресурси и AntiDDOS заштита.
Супер
 • Темел
  • 60 слотен сервер
  • 8GB RAM Дедициран
  • Пристап до панел + конзола
од 2,200.00 / Месечно
Серверите се со гарантирани дедицирани ресурси и AntiDDOS заштита.