Провери Продукти и Услуги

 • Промо
  • 8GB SSD Веб Простор
  • 200ГБ Месечен сообраќај
  • Можност за уште 3 домени додатни
  • Неограничен број на емаил адреси
  • 250 Gbps DDOS Заштита + Cloudflare
  • cPanel - Контролен Панел
  • Бесплатни скрипти (Softaculus,Fantastico)
од 300.00 / Месечно
 • Економичен
  • 3GB простор на сајтот
  • 50GB месечен сообраќај
  • Дозволено хостирање 1 домен
  1. Неограничен број на емаил адреси
  2. Неогранијен број на датабази
  3. Сите скрипти достапни на Softaculus
  4. Можност за бирање на PHP верзија
  5. Бесплатен SSL сертификат
  6. Лоциран сервер во Европа
  7. cPanel - Контролен панел
од 300.00 / Месечно
 • Идеален
  • 8GB простор на сајтот
  • Неограничен месечен сообраќај
  • Дозволено хостирање 8 домени
  1. Неограничен број на емаил адреси
  2. Неогранијен број на датабази
  3. Сите скрипти достапни на Softaculus
  4. Можност за бирање на PHP верзија
  5. Бесплатен SSL сертификат
  6. Лоциран сервер во Европа
  7. cPanel - Контролен панел
од 400.00 / Месечно
 • Бизнис
  • 25GB простор на сајтот
  • Неограничен месечен сообраќај
  • Дозволено хостирање 15 домени
  1. Неограничен број на емаил адреси
  2. Неогранијен број на датабази
  3. Сите скрипти достапни на Softaculus
  4. Можност за бирање на PHP верзија
  5. Бесплатен SSL сертификат
  6. Лоциран сервер во Европа
  7. cPanel - Контролен панел
од 600.00 / Месечно