Провери Продукти и Услуги

15%мајски
попуст
 • Економичен
  • 3GB простор на сајтот
  • 50GB месечен сообраќај
  • Дозволено хостирање 1 домен
  1. Неограничен број на емаил адреси
  2. Неогранијен број на датабази
  3. Сите скрипти достапни на Softaculus
  4. Можност за бирање на PHP верзија
  5. Бесплатен SSL сертификат
  6. Лоциран сервер во Европа
  7. cPanel - Контролен панел
од 200.00 / Месечно
Попустот е вклучен во цената.
15%мајски
попуст
 • Идеален
  • 8GB простор на сајтот
  • 400GB месечен сообраќај
  • Дозволено хостирање 4 домени
  1. Неограничен број на емаил адреси
  2. Неогранијен број на датабази
  3. Сите скрипти достапни на Softaculus
  4. Можност за бирање на PHP верзија
  5. Бесплатен SSL сертификат
  6. Лоциран сервер во Европа
  7. cPanel - Контролен панел
од 500.00 / Месечно
Попустот е вклучен во цената.
15%мајски
попуст
 • Бизнис
  • 30GB простор на сајтот
  • 800GB месечен сообраќај
  • Дозволено хостирање 20 домени
  1. Неограничен број на емаил адреси
  2. Неогранијен број на датабази
  3. Сите скрипти достапни на Softaculus
  4. Можност за бирање на PHP верзија
  5. Бесплатен SSL сертификат
  6. Лоциран сервер во Европа
  7. cPanel - Контролен панел
од 800.00 / Месечно
Попустот е вклучен во цената.