Провери Продукти и Услуги

Лоцирани во Германија/Бугарија со гигабитна конекција.

Серверите во Германија и Бугарија се на KVM виртуелизација! Лоцирани се во најдобрите Дата Центри во Европа.

ВПС 1 600.00 MKD/ Месечно
  • 2GB РАМ
  • 25GB HDD
  • 2xCores
  • 500 gbps заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 2 900.00 MKD/ Месечно
  • 3GB РАМ
  • 50GB HDD
  • 3xCores
  • 500 gbps зашaтита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 3 1,000.00 MKD/ Месечно
  • 4GB RAM
  • 75GB HDD
  • 4xCores
  • 500 gbps зашaтита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 4 1,600.00 MKD/ Месечно
  • 6GB РАМ
  • 85GB HDD
  • 6xCores
  • 500 gbps заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
VPS Silver 700.00 MKD/ Месечно
  • 4GB РАМ
  • 75GB HDD
  • 4xCores
  • 500 gbps заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
VPS Gold 1,300.00 MKD/ Месечно
  • 6GB РАМ
  • 85GB HDD
  • 6xCores
  • 500 gbps заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 1 700.00 MKD/ Месечно
  • 2GB РАМ
  • 20GB SSD
  • 1xCores
  • Дневен Backup
  • Локација: Бугарија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 2 1,300.00 MKD/ Месечно
  • 4GB РАМ
  • 50GB SSD
  • 2xCores
  • Дневен Backup
  • Локација: Бугарија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 3 1,800.00 MKD/ Месечно
  • 4GB РАМ
  • 50GB SSD
  • 4xCores
  • Дневен Backup
  • Локација: Бугарија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 4 2,400.00 MKD/ Месечно
  • 8GB РАМ
  • 70GB SSD
  • 4xCores
  • Дневен Backup
  • Локација: Бугарија
  • Centos,Debian,Ubuntu