Провери Продукти и Услуги

Лоцирани во Германија со гигабитна конекција.

Серверите во Германија се лоцирани во најдобрите Дата Центри во Европа.

ВПС 1 1,200.00 MKD/ Месечно
  • 4GB РАМ
  • 25GB NVME
  • 2xCores
  • 500 gbps заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu++
ВПС 2 2,600.00 MKD/ Месечно
  • 6GB РАМ
  • 70GB NVME
  • 4xCores
  • 500 gbps зашaтита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu++
ВПС 3 4,000.00 MKD/ Месечно
  • 8GB RAM
  • 100GB NVME
  • 6xCores
  • 500 gbps зашaтита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu++