Провери Продукти и Услуги

Нудиме сервери со најниска латенција и гарантиран FPS.

Премиум сервери во Германија / Бугарија

Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 300.00 MKD/ Месечно
  • 12 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • Tick 64 сервер
  • Латенција: 35-50ms
  • Локација: Германија (Лите)
Мега 800.00 MKD/ Месечно
  • 28 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • Tick 128 сервер
  • Латенција: 30-35ms
  • Локација: Германија (Премиум)
Ултра 1,200.00 MKD/ Месечно
  • 36 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • Tick 128 сервер
  • Латенција: 30-35ms
  • Локација: Германија (Премиум)
Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 500.00 MKD/ Месечно
  • 12 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • Tick 64 сервер
  • Латенција: 20-30ms
  • Локација: Бугарија
Мега 1,400.00 MKD/ Месечно
  • 28 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • Tick 128 сервер
  • Латенција: 15-20ms
  • Локација: Бугарија (Премиум)
Ултра 1,700.00 MKD/ Месечно
  • 36 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • Tick 128 сервер
  • Латенција: 15-20ms
  • Локација: Бугарија (Премиум)