Провери Продукти и Услуги

Нудиме сервери со најниска латенција и гарантиран FPS.

Премиум сервери во Германија

Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 300.00 MKD/ Месечно
  • 12 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • Tick 64 сервер
  • Латенција: 35-45мс
  • Локација: Германија
Мега 1,100.00 MKD/ Месечно
  • 32 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • Tick 128 сервер
  • Латенција: 30-45ms
  • Локација: Германија
Ултра 2,200.00 MKD/ Месечно
  • 64 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • Tick 128 сервер
  • Латенција: 30-45ms
  • Локација: Германија