Провери Продукти и Услуги

Нудиме сервери со најниска латенција и гарантиран FPS.

Премиум сервери во Германија

Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 200.00 MKD/ Месечно
  • 12 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 35-45мс
  • Локација: Германија
Мега 400.00 MKD/ Месечно
  • 24 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 30-45ms
  • Локација: Германија
Ултра 800.00 MKD/ Месечно
  • 32 слотен сервер
  • + 12 слотен CW сервер
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 30-45ms
  • Локација: Германија