Провери Продукти и Услуги

Нудиме сервери со најниска латенција и гарантиран FPS.

Премиум сервери во Германија / Бугарија / Романија

Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 200.00 MKD/ Месечно
  • 12 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 35-50мс
  • Локација: Германија (Лите)
Мега 400.00 MKD/ Месечно
  • 28 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 30-35ms
  • Локација: Германија (Премиум)
Ултра 600.00 MKD/ Месечно
  • 32 слотен сервер
  • + 12 слотен CW сервер
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 30-35ms
  • Локација: Германија (Премиум)
Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 600.00 MKD/ Месечно
  • 12 слотен сервер
  • Вклучена DDOS Заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 10-15мс.
  • Локација: Бугарија (Премиум)
Мега 800.00 MKD/ Месечно
  • 28 слотен сервер
  • + 12 слотен CW сервер
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 10-15мс.
  • Локација: Бугарија (Премиум)
Ултра 1,000.00 MKD/ Месечно
  • 32 слотен сервер
  • + 12 слотен CW сервер
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 10-15мс.
  • Локација: Бугарија (Премиум)
Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 700.00 MKD/ Месечно
  • 12 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 15-20ms
  • Локација: Романија (Премиум)
Мега 900.00 MKD/ Месечно
  • 28 слотен сервер
  • + 12 слотен CW сервер
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 333 FPS
  • Латенција: 15-20ms
  • Локација: Романија (Премиум)
Ултра 1,200.00 MKD/ Месечно
  • 32 слотен сервер
  • + 12 слотен CW сервер
  • 1gbps FastDLL
  • Панел за контрола на серверот.
  • 500 FPS
  • Латенција: 15-20ms
  • Локација: Романија (Премиум)