Провери Продукти и Услуги

Лоцирани во Германија со гигабитна конекција.

Сервери на премиум база со гарантиран FPS и DDOS заштита.

Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 600.00 MKD/ Месечно
  • 60 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 35-45ms
  • Локација: Германија
Мега 900.00 MKD/ Месечно
  • 100 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 30-45ms
  • Локација: Германија
Ултра 1,600.00 MKD/ Месечно
  • 200 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 30-45ms
  • Локација: Германија