Провери Продукти и Услуги

Лоцирани во Германија/Бугарија со гигабитна конекција.

Сервери на премиум база со гарантиран FPS и DDOS заштита.

Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 200.00 MKD/ Месечно
  • 60 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 35-50ms
  • Локација: Германија (Лите)
Мега 600.00 MKD/ Месечно
  • 100 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 30-35ms
  • Локација: Германија (Премиум)
Ултра 800.00 MKD/ Месечно
  • 200 слотен сервер
  • + гратис веб хостинг
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 30-35ms
  • Локација: Германија (Премиум)
Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 600.00 MKD/ Месечно
  • 60 слотен сервер
  • Вклучена DDOS заштита
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 35-50ms
  • Локација: Германија (Лите)
Мега 1,200.00 MKD/ Месечно
  • 100 слотен сервер
  • + гратис веб хостинг
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 15-20ms
  • Локација: Романија (Премиум)
Ултра 1,600.00 MKD/ Месечно
  • 200 слотен сервер
  • + гратис веб хостинг
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 15-20ms
  • Локација: Романија (Премиум)