Провери Продукти и Услуги

Лоцирани во Германија со најниска латенција.

Сервери на премиум база со гарантиран FPS и DDOS заштита.

Промо 9,999.00 MKD/ Месечно
  • Сервер на промоција (НЕМА)
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
  • Наскоро
Лите 400.00 MKD/ Месечно
  • 50 Слотен сервер
  • Вклучена DDOS Заштита
  • Панел за контрола на серверот.
  • Латенција: 35-50ms
  • Локација: Германија (Лите)
Мега 800.00 MKD/ Месечно
  • 100 Слотен сервер
  • AntiDDOS Заштита
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 30-35ms
  • Локација: Германија
Ултра 1,400.00 MKD/ Месечно
  • 200 Слотен сервер
  • + веб хостинг гратис
  • Панел за контрола на серверот
  • Латенција: 30-35ms
  • Локација: Германија